Chào mừng bạn đến với Cracktonghop!!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

ĐĂNG KÝ NGAY!

Chia Sẻ Tổng hợp link cài win 7 chính chủ + office 2010 và 365 dành cho văn phòng

Nike

Nhân Viên
Tham gia
4/1/23
Bài viết
6
VNĐ
3,986
Windows 7 SP1 LDR Escrow 7601.24214 Aug 2018:

Home Premium 32 bit: https://download.microsoft.com/download/E/D/A/EDA6B508-7663-4E30-86F9-949932F443D0/7601.24214.180801-1700.win7sp1_ldr_escrow_CLIENT_HOMEPREMIUM_x86FRE_en-us.iso

Home Premium 64 bit: https://download.microsoft.com/download/E/A/8/EA804D86-C3DF-4719-9966-6A66C9306598/7601.24214.180801-1700.win7sp1_ldr_escrow_CLIENT_HOMEPREMIUM_x64FRE_en-us.iso

Professinal 32 bit: https://download.microsoft.com/download/C/0/6/C067D0CD-3785-4727-898E-60DC3120BB14/7601.24214.180801-1700.win7sp1_ldr_escrow_CLIENT_PROFESSIONAL_x86FRE_en-us.iso

Professinal 64 bit: https://download.microsoft.com/download/0/6/3/06365375-C346-4D65-87C7-EE41F55F736B/7601.24214.180801-1700.win7sp1_ldr_escrow_CLIENT_PROFESSIONAL_x64FRE_en-us.iso

Ultimate 32 bit: https://download.microsoft.com/download/1/E/6/1E6B4803-DD2A-49DF-8468-69C0E6E36218/7601.24214.180801-1700.win7sp1_ldr_escrow_CLIENT_ULTIMATE_x86FRE_en-us.iso

Ultimate 64 bit: https://download.microsoft.com/download/5/1/9/5195A765-3A41-4A72-87D8-200D897CBE21/7601.24214.180801-1700.win7sp1_ldr_escrow_CLIENT_ULTIMATE_x64FRE_en-us.iso

Office 2010 Professionnal Plus:

Bản 32 bit (x86): http://care.dlservice.microsoft.com/dl/release/0/1/7/017702EB-0977-42A9-A1A9-593DFC1150EE/14.0.4763.1000_ProfessionalPlus_retail_ship_x86_en-us_exe/ProfessionalPlus.exe

Bản 64 bit (x64): http://care.dlservice.microsoft.com/dl/release/0/1/7/017702EB-0977-42A9-A1A9-593DFC1150EE/14.0.4763.1000_ProfessionalPlus_retail_ship_x64_en-us_exe/ProfessionalPlus.exe

Key cài đặt: BDD3G-XM7FB-BD2HM-YK63V-VQFDK

Link Office 365 chính chủ (Ngôn ngữ Tiếng Việt): https://c2rsetup.officeapps.live.com/c2r/download.aspx?productReleaseID=O365ProPlusRetail&platform=Def&language=vi-vn&TaxRegion=pr&correlationId=ca357737-674e-4ea2-abbb-aa0d7350f668&token=0791bb39-913b-4690-9037-d053c5f67b9c&version=O16GA&source=O15OLSO365&Br=2

English: https://drive.google.com/file/d/1YaYs6b6aZFVGh5r25JOjSvCntvM7GSCm/view?usp=share_link
 
  • Từ khóa
    cai win office 2010 và 365 office 2010 và 365 dành cho văn phòng tổng hợp link cài win 7 chính chủ tong hop link win 7
  • Top